Het bestuur is bezig met het formuleren van regels in verband met seksuele intimidatie. Hier worden de regels gebruikt die via de badmintonbond zijn verspreid en die aansluiten op de voorstellen van het NOC*NSF. Deze zullen hier worden opgenomen. Ook zullen de namen, mailadressen en telefoonnummers van vertrouwenspersonen worden opgenomen. Ook zullen alle vrijwilligers en betaalde personen die een uitvoerende taak in de vereniging hebben een verklaring omtrent gedrag moeten kunnen overleggen. Op korte termijn zal op deze pagina de regels worden opgenomen + de namen, telefoonnummers en de a-mailadressen van de vertrouwenspersonen.