Visie van het bestuur.

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Wij hebben een open cultuur waardoor wij elkaar aan durven spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdend manier gedraagt. En als er toch iets misgaat dan weten wij hoe te handelen.

Welke uitgangspunten hanteert het bestuur.

Het bestuur hanteert de regels van de badmintonbond en het NOC*NSF in verband met seksuele intimidatie. Als bestuur willen wij veel doen om mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Wij denken hierbij aan een een risico-inventarisatie uitvoeren, vrijwilligers trainen en omgangsregels opstellen. Alle bestuursleden, vrijwilligers en betaalde personen die een taak uitvoeren in de vereniging kunnen een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Uitvoering

De vereniging hanteert een aannamebeleid voor vrijwilligers. Daarvoor zal het bestuur de volgende stappen doorlopen als een nieuwe vrijwilliger zich meldt.

Als eerste wordt een kennismakingsgesprek gevoerd.

Er zal contact worden opgenomen met de vorige club(s) waar de nieuwe vrijwilliger heeft gewerkt.

De vrijwilliger zal vooraf worden geïnformeerd over de gedragsregels die de vereniging hanteert.

De nieuwe vrijwilliger zal een verklaring omtrent gedrag moeten kunnen overleggen. Dit zal elke 2 jaar worden herhaald.

De nieuwe vrijwilliger zal als Bondslid worden aangemeld. Hierdoor valt hij automatisch onder het tuchtrecht van de bond.

Wat doet het bestuur als er een melding wordt gedaan van grensoverschrijdend gedrag.

Bij aanranding en verkrachting voert het bestuur nooit zelf gesprekken, maar wordt je direct doorverwezen naar de politie en Centrum Seksueel Geweld. Indien nodig zal het bestuur zelf aangifte doen bij de politie. Bij meldingen van lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie zal het bestuur eerst de badmintonbond of Centrum Veilige Sport benaderen voor overleg en dan actie ondernemen. Meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie zullen door het bestuur zelf worden gehoord. Indien nodig zal er overleg zijn met de badmintonbond of Centrum Veilige Sport.

Vertrouwenspersonen.

De vereniging heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon (VCP’s) die binnen de vereniging bereikbaar is voor een gesprek of advies. Dit is Sandra van Loo. Bel of mail de VCP als je behoefte hebt aan een gesprek of als je iets wilt melden inzake seksuele intimidatie. De VCP zal via een vast protocol en zonder inbreng van het bestuur handelen. Dit protocol kan je aanvragen bij de VCP.

Sandra van Loo
s.v.loo@hotmail.com
078-8435794

Zie voor de laatste berichten over dit onderwerp de pagina mededelingen van het bestuur. Deze kunt u hier aanklikken.