Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor sportverenigingen en dus ook voor de BC Niton. Het bestuur van BC Niton heeft een privacy verklaring opgesteld.

PRIVACYVERKLARING VAN BC NITON

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Badminton Club Niton (BC Niton) verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van BC Niton geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Daarnaast is dit beleid ook van toepassing op bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging BC Niton te ‘s-Gravendeel KvK nummer 40321128. De secretaris verwerkt de persoonsgevens en is bereikbaar via secretariaatniton@hotmail.nl.

Welke gegevens verwerkt BC Niton en voor welk doel
2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen en bankrekeningnummers. Je foto wordt gebruikt voor het lidmaatschapskaartje dat worden gebruikt op de speelavond.

2.2 De vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b) Je voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, adresgegevens en emailadressen worden gebruikt om je aan- en afmelden bij de badmintonbond. Dezelfde gegevens worden verstrekt wanneer je deelneemt aan competitiewedstrijden of toernooien.
c) je emailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over de vereniging en activiteiten. Afmelding van deze mailings is altijd mogelijk door opgave te doen aan de secretaris.

d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor de incasso van het lidmaatschapsgeld.

2.3 In het kader van deelname aan een toernooi georganiseerd door BC Niton dan gebruikt de vereniging je voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, woonplaat, telefoonnummer en emailadres alleen voor de uitvoer van de wedstrijden.

2.4 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website of facebookpagina, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar tegen aantekent.

  1. Bewaartermijnen

BC Niton verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na opzegging van je lidmaatschap worden je naam, telefoonnummer en emailadres bewaard voor uitnodiging voor jubilea e.d.. Van deelnemers aan een toernooi worden dezelfde gegevens bewaard ten behoeve van uitnodigingen voor vervolgedities. Overige persoonsgegevens worden vernietigd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kan dit bij beëindiging van het lidmaatschap of deelname aan de secretaris worden doorgegeven.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BC Niton passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BC Niton gebruik van diensten van derden zogenaamde verwerkers. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een ledenlijst, incasso boekhoudprogramma, incassosysteem bank, online registratiesysteem van de badmintonbond, clouddiensten, webmail e.d.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Betrokkene kan een verzoek indienen tot inzage, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris of voorzitter. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Wijzigen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.


Verwerkingsregister.

Doel Beheerd door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn betrokken systemen
Inschrijving nieuwe leden Secretaris nieuwe en voormalige leden Naam onbeperkt papieren archief
Adres en Woonplaats lidmaatschap excel
Geboortedatum lidmaatschap pc-leden incassosysteem
Geslacht lidmaatschap online registratiesysteem badminton bond
Adres lidmaatschap
Telefoonnummer(s) onbeperkt
Emailadres onbeperkt
IBAN nummer lidmaatschap
Lidnummer Bond lidmaatschap
blessure tijdens blessure
nieuwsbrief voorzitter alle leden emailadressen lidmaatschap webmail
incasso contributie secretaris en penningmeester alle leden IBAN nummer lidmaatschap pc-leden incassosysteem
NAW banksysteem
excel
Toernooien toernooileider toernooi deelnemers Naam onbeperkt excel
Adres en Woonplaats 1 jaar na afloop webmail
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Telefoonnummer(s) onbeperkt
Emailadres onbeperkt

Heb je vragen over de privacyregels die voor Niton gelden en wil je nog meer weten van de verwerkingsregels neem dan contact op met Derk Langeveld secretaris van de BC Niton. Mailadres en telefoon staan op de contactpagina.