Vanwege de Corona maatregelen zal er dit jaar geen jaarvergadering over het jaar 2019-2020 worden gehouden maar dit zal gebeuren door het aan alle leden toesturen van alle formulieren die normaal op de vergadering worden behandeld. Dit is inmiddels gebeurd.

Uiteraard kan het zijn dat er toch punten zijn die zouden moeten worden behandeld en de niet in de vraagstelling terugkomen. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze punten naar het bestuur te sturen. Dit kan tot 31 december 2020. Daarna zal een eventuele beantwoording plaatsvinden en worden de stukken vastgesteld.

2019-2020

Financieel jaarverslag 2019-2020. Op verzoek verkrijgbaar bij de penningmeester.

Jaarverslag 2019-2020

Notulen ledenvergadering 2019-2020

2018-2019

Notulen algemene ledenvergadering 2018-2019

Jaarverslag 2018-2019

Notulen algemene ledenvergadering 2017-2018

Notulen algemene ledenvergadering 2016-2017