Contributie senioren

Voor het seizoen 2018-2019 is de contributie € 168,– exclusief training. Wil je trainen dan komt daar € 45,– per jaar bij. Dan betaal je in totaal € 213,– Dit bedrag wordt in 4 keer automatisch van je rekening geïncasseerd. Dit gebeurt in de maanden oktober, januari, april en juli. 

Blessuretarief senioren.

Mocht je overhoop geblesseerd raken dan moet je dit wel aan de secretaris melden zodat hij dat in de administratie kan verwerken. Je betaalt dan als senior het aangepaste tarief van € 7.50 per kwartaal.

Contributie Junioren

Voor het seizoen 2018-2019 is de contributie € 100,– Dit bedrag wordt in 4 keer automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt in de maanden oktober ,  januari, april en juli. 

In vrijwel alle gevallen wordt de contributie door de ouders van een junior betaald. Is het lastig de contributie te betalen dan zijn er bij het jeugdfonds sport en cultuur mogelijkheden om dit op te lossen. Wij verwijzen u graag naar het bericht van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U kunt dit bericht hier bekijken. 

Blessuretarief junioren.

Ook hier is het mogelijk dat iemand geblesseerd raakt en niet kan spelen. Ook hier wordt gevraagd dit aan de secretaris te melden zodat hij het aangepaste tarief in rekening kan brengen. Dat is € 5,– per kwartaal. 

Financieel overzicht seizoen 2018-2019

Ook voor het seizoen 2018-2019 zijn de financiële gegevens ter sprake gekomen in de ledenvergadering. Daar heeft het bestuur de financiële gegevens, de verlies en winstberekening van het afgelopen seizoen en de begroting voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Deze zijn met een kleine aanpassing akkoord bevonden. De kascommissie, dit jaar bestond uit Marleen Vermoen en Piet Brink en deze hebben op de ledenvergadering hiervan verslag gedaan en het bestuur decharge verleend. Voor volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Piet Brink en Nick van Twist.

Het bestuur.