Contributie senioren

Voor het seizoen 2020-2021 is de contributie € 168,– exclusief training. Wil je trainen dan komt daar € 45,– per jaar bij. Dan betaal je in totaal € 213,– Dit bedrag wordt in 4 keer automatisch van je rekening geïncasseerd. Dit gebeurt in de maanden oktober, januari, april en juli. 

Blessuretarief senioren.

Mocht je overhoop geblesseerd raken dan moet je dit wel aan de secretaris melden zodat hij dat in de administratie kan verwerken. Je betaalt dan als senior het aangepaste tarief van € 7.50 per kwartaal.

Contributie Junioren

Voor het seizoen 2020-2021 is de contributie € 100,– Dit bedrag wordt in 4 keer automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt in de maanden oktober ,  januari, april en juli. 

In vrijwel alle gevallen wordt de contributie door de ouders van een junior betaald. Is het lastig de contributie te betalen dan zijn er bij het jeugdfonds sport en cultuur mogelijkheden om dit op te lossen. Wij verwijzen u graag naar het bericht van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U kunt dit bericht hier bekijken. 

Blessuretarief junioren.

Ook hier is het mogelijk dat iemand geblesseerd raakt en niet kan spelen. Ook hier wordt gevraagd dit aan de secretaris te melden zodat hij het aangepaste tarief in rekening kan brengen. Dat is € 5,– per kwartaal. 

Financieel overzicht seizoen 2018-2019

Voor het seizoen 2019-2020 zijn kort geleden de jaarstukken digitaal aan  de leden verzonden met het verzoek eventuele vragen aan het bestuur te sturen. Daarvoor is tot eind december de gelegenheid. Daarna gaat het bestuur de vragen beantwoorden en worden de stukken vastgesteld. 

Het bestuur.