Op 17 oktober is de ledenvergadering gehouden. Een van de agendapunten was het financiële plaatje van de vereniging.  Er zijn enkele vragen gesteld en deze zijn uitgelegd. Deze zullen in de begroting voor 2018-2019 worden verwerkt. De kascontrole is uitgevoerd en door de commissie is decharge verleend.

Het bestuur.