Op 17 oktober a.s. zal de ledenvergadering worden gehouden. Een van de agendapunten is het financiële plaatje van de vereniging.  Op dit moment legt de penningmeester de laatste hand aan de overzichten. Zodra die gegevens door het volledige bestuur zijn besproken dan gaat ook de kascontrolecommissie bekijken of de penningmeester alle boekingen juist heeft gemaakt. Daarna worden de stukken bij de agenda gevoegd voor de ledenvergadering. Inmiddels heeft Martin van Hage zich bereid verklaard net als vorig jaar één van de twee leden van de kascommissie te willen zijn. Marleen Vermoen zal hem daarbij net als vorig jaar assisteren.

Het bestuur.