Bij een vereniging horen ook officiële stukken.  Het gaat daarbij om statuten, inschrijving bij de kamer van koophandel en het huishoudelijk reglement. Hieronder zijn deze zichtbaar. (Vanwege de privacy zijn bij de inschrijving van de kamer van koophandel enkele gegevens onleesbaar gemaakt)

Statuten. Statuten BC Niton

Inschrijving kamer van koophandel 20180917 inschrijving kamer van koophandel

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement BC Niton


Bij een vereniging horen ook plannen voor de toekomst. In 2017 heeft het bestuur een activiteitenplan tot 2021 opgesteld. Je kan dit activiteitenplan hieronder downloaden.