Seksuele intimidatie

Op 13 november 2019 is de vereniging gestart met het doorgeven van de namen van leden en niet leden van onze vereniging aan het ministerie van justitie waarvoor een verklaring omtrent gedrag gewenst is. Deze personen moeten hun verklaring na ontvangst aan het bestuur sturen. Zie voor een verdere uitleg ook de pagina seksuele intimidatie.

Bondslidmaatschap

Veel leden vragen zich wel eens af waarom wij lid zijn van de badmintonbond en wat we dan krijgen voor het abonnementsgeld wat wij betalen. Deze vraag is eind 2019 aan de bond gesteld en we kregen het onderstaande antwoord.

Badminton Nederland ziet het als haar taak om badminton aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken voor zoveel mogelijk mensen. Wij ondersteunen verenigingen en promoten de sport in brede zin. Daarnaast maken wij topbadminton en wedstrijdaanbod mogelijk en organiseren wij kwalitatief hoogwaardige trainersopleidingen. Wij treden in binnen en buitenland op als de vertegenwoordigende organisatie van de badmintonsport. 

Badminton Nederland is er vooral voor de verenigingen. Naast het organiseren van de competitie en toernooien zijn veel kerntaken gericht op de verenigingen en niet direct op de individuele leden van de verenigingen. Leden hebben echter wel profijt van deze diensten omdat deze bijdragen aan een sportklimaat waarbinnen het bestaan en het floreren van verenigingen mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn: 

· verenigingsondersteuning; 

· trainersopleidingen; 

· sportpromotie door middel van media, evenementen en marketing; 

· verkleinen van risico’s voor verenigingen door middel van verzekeringen en juridische ondersteuning; 

· lobby voor accommodaties; 

· belangenbehartiging richting NOC*NSF, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, gemeenten en andere (landelijke) organisaties. 

Hiernaast zijn er enkele rechtstreekse voordelen voor badmintonners die (via hun vereniging of rechtstreeks) lid zijn van Badminton Nederland: 

· Deelname aan competitie en toernooien 

· Korting op een zorgverzekering van het Zilveren Kruis 

· Ieder kwartaal een kortingsactie voor badminton artikelen bij Badmintonplanet.