Per 1 september jl. heeft Joop de Jong, na bijna 45 jaar, helaas zijn lidmaatschap opgezegd. Joop was de enige die nog vanaf de oprichting van Niton (27 september 1975) lid was. Joop was een zeer verdienstelijk lid en heeft in de beginperiode vele jaren als bestuurslid de wedstrijdzaken behartigd. Met de start van de jeugdgroep in die periode was Joop ook één van de eerste trainers. Tevens kon Joop zich de eerste clubkampioen noemen. Joop zijn echtgenote Nanny stond ook aan de basis van de club en is medeoprichtster hiervan geweest.

Op 15 september hebben Joop en Nanny als waardering van hun inzet voor Niton namens de club een bloemetje ontvangen.

Zoals uit de foto blijkt viel dit goed in de smaak en waardeerde zij dit gebaar.

Nogmaals, Joop & Nanny bedankt voor alles wat jullie hebben betekent voor Niton!

We kregen ook een bedankje van Nanny en Joop.

En dit is het bedankje wat Joop ons stuurde:

Nanny en ik waren blij verrast toen Peter met deze prachtige bos bloemen langs kwam. Helaas moet ik afscheid nemen van de fijne badmintonsport, ik zal het missen.

We zijn blij dat jullie als bestuur zo goed zorgen voor de vereniging. We wensen jullie nog veel sportieve badminton jaren toe.

Met vriendelijke groet

Nanny en Joop de Jong

Op donderdag 3 september hadden we weer een jubilaris die 40 jr lid is. Dit keer was het Wil van der Stel. Wil heeft heel wat jaren aan de HW competitie meegedaan en is een trouwe enthousiaste supporter van de bondsteams. Wij feliciteren Wil van harte met dit jubileum.

Sponsoren.

Onze vereniging wordt door diverse bedrijven ondersteund met een financiële bijdrage. Wij kunnen namelijk als vereniging niet alle activiteiten doen alleen vanuit de opbrengsten van de contributie. Daarom zoeken wij ook voor de toekomst nog sponsoren.

Kort geleden hebben zich weer enkele sponsoren aangemeld en daar zijn wij de bedrijven zeer erkentelijk voor. Je ziet de namen van alle sponsoren onderop de pagina’s van de website voorbij komen.

Laat je dankbaarheid voor de ondersteuning ook blijken door je aankopen te doen bij onze sponsoren.

Vrijwilligers zijn de mensen die op de achtergrond bergen werk verzetten. Het bestuur heeft 10 mensen die veel voor de vereniging doen in het zonnetje gezet. Hoewel niet iedereen aanwezig was op 12 november 2019 waren er toch een aantal om een kleine attentie te ontvangen. Het bestuur wil hiermee te kennen gegeven dat zij heel blij zijn met alle activiteiten die deze mensen doen.

Van de aanwezigen zijn enkele foto’s gemaakt van deze geanimeerde bijeenkomst.

Op donderdag 12 november is Wim den Uijl gehuldigd. In een informeel samenzijn in onze sporthal werd Wim door onze voorzitter Jaco in het zonnetje gezet. Er werden een aantal anekdotes aangehaald waarvan Wim zich soms niets meer kon herinneren. De verrassing was voor hem des te groter omdat hij deze huldiging het niet verwacht had. Hij moest wel komen om af te hangen maar daarna werd hij gefeliciteerd met het lange lidmaatschap.

Nadat zij meerdere keren hebben gespeeld zijn donderdag 7 november de bekers uitgereikt aan de jeugd van onze vereniging. En voor de leden en belangstellenden die niet aanwezig konden zijn zijn er enkele foto’s gemaakt die je hieronder kan bewonderen.

Alle spelers verdienen een compliment voor hun strijd tijdens de wedstrijden.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor sportverenigingen en dus ook voor de BC Niton. Het bestuur van BC Niton heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze verklaring is op de privacy pagina te lezen.

Op 17 september 2018 is artikel 2.4 opgenomen.  Dit gaat over het maken van foto’s tijdens het badmintonnen.