Geschiedenis

Niton is door een handjevol badmintonpioniers, die zich net hadden gevestigd in ’s-Gravendeel, opgericht op 20 september 1975. In het eerste jaar werd de sport beoefend op één badmintonbaan in de gymzaal van de voormalige Eben Haëzer school aan de Rijkestraat.

Na de opening van de sporthal in ’s-Gravendeel is dit al snel de thuisbasis geworden van Niton. Sinds jaar en dag worden hier de trainingen, de vrije partijen, de kompetities en de toernooien afgewerkt. Met de beschikbare 11 badmintonbanen in sporthal De Schenkel beschikt Niton over een mooie accommodatie.

Al vrij kort na de oprichting heeft de club zich aangesloten bij de Nationale Badmintonbond, waardoor zij toegang heeft tot de door hen georganiseerde kompetities en toernooien. Sinds 1976 is Niton alle jaren met een aantal teams uitgekomen in de bondskompetitie. Niton heeft hier de nodige successen behaald en in de diverse klassen het kampioenschap behaald.

Noemenswaardig zijn het uitkomen met het eerste team in de eerste klasse van de landelijke bondskompetitie, zeg maar de subtop van Nederland. Dit speelde zich af in de negentiger jaren van de vorige eeuw met een team onder leiding van trainer/coach Johan Tahitu. Ander belangrijk feit is het in 2012 behaalde Nederlands kampioenschap in de eerste klasse voor regioteams. Naast het kampioenschap in de eigen poule moest het regiokampioenschap en dus het landelijk kampioenschapstoernooi gewonnen worden.

Opbouw

Niton is de badmintonvereniging in ‘s-Gravendeel. Niton heeft zich tot doel gesteld “het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de badmintonsport in het bijzonder”. Dit tracht zij te doen door aan een zo breed mogelijke groep en op alle mogelijke niveaus hiervoor gelegenheid te bieden en wedstrijden te organiseren en dat alles onder het motto: “Niets moet alles mag.”

Niton merkt dat mensen niet meer vanzelfsprekend voor het sporten binnen een vereniging kiezen, in deze tijden van verdergaande individualisering. Toch hechten we eraan om in een collectief de sport te kunnen blijven uitoefenen en dit ook op alle leeftijden maar met name bij de jeugd uit te dragen en te stimuleren.

Bij Niton kunnen normaal gesproken de jeugd (8-17 jr) en de senioren (vanaf 18jr) terecht. Beide groepen spelen hun onderlinge wedstrijden en training op de donderdagavond. Door het tekort aan jeugdleiding en een trainer is er geen jeugd. De senioren kunnen van 20.30 tot 22.30 uur badmintonnen. De jeugd die wil badmintonnen kan terecht in Maasdam, Strijen of Puttershoek.

De aansturing van de club wordt gedaan door het bestuur, die weer taken heeft gedelegeerd aan de technische commissie voor wat betreft de organisatie van de seniorenkompetities en –toernooien en de jeugdcommissie die de jeugd begeleiden. Op dit moment is er nog een vacature voor secretaris.

Badmintonclub BC Niton in ‘s-Gravendeel traint in Sporthal De Schenkel, s Gravendeel. Zie ook deze korte impressie op You Tube.

Mogelijkheden

De leden van Niton kunnen op alle niveaus naar behoefte hun energie kwijt. Zo is er een recreantengroep die op de donderdagavond onderlinge wedstrijden spelen. De recreant die wat meer wil kan meedoen aan de recreatieve Hoekse Waard kompetitie. Aan deze kompetitie die zijn oorsprong in de Hoekse Waard kent, doen vele regionale verenigingen mee en wordt er in diverse klassen gespeeld. Niton heeft op dit moment geen team bij de senioren, maar er doen enkele leden mee in Strijen en Maasdam.

Voor de wedstrijdspelers is er de kompetitie georganiseerd door bij de badmintonbond. In seizoen 2023/2024 is er geen team ingeschreven.

Inschrijven

Proefperiode Om kennis te kunnen maken met de Badmintonsport kan men 3x vrijblijvend meespelen op onze vaste speelavond (donderdag). Gedurende deze periode kan een racket van de vereniging worden gebruikt

Contributie

De actuele contributie is als volgt:

Senioren (vanaf 18 jaar) € 42,00 per kwartaal € 168,00 per jaar.

Betaling contributie uitsluitend d.m.v. automatische overschrijving of machtiging aan de penningmeester. De contributie wordt per kwartaal geïnd in de maanden September, December, Maart en Juni.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt vanaf de datum van inschrijving en duurt tot 31 Augustus en loopt stilzwijgend door tot het einde van het eerst volgende boekjaar, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 Augustus aan het Secretariaat. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 September tot 1 September.

Inschrijven kan door onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en te sturen naar / af te geven aan een het secretariaat Secretariaat BC Niton email: secretariaatniton@hotmail.nl

Download hier het lidmaatschap inschrijfformulier BC Niton

Activiteiten

Niton is een echte vereniging die naast de badmintonspeelavonden diverse activiteiten voor haar leden organiseert. Zo wordt er in het begin van het seizoen een familietoernooi gehouden, waaraan de leden samen met een familielid, een vriend(in), buurman/vrouw of collega kunnen meedoen.

Tussen de kerst en oud en nieuw wordt er een gezellig oliebollentoernooi gehouden, waarbij niet alleen de badmintonprestaties meetellen, maar ook een spelelement is opgenomen.

Wilt u meer weten over BC Niton, kom dan eens kijken in de sporthal op een donderdagavond. Kijk bij locatie voor het adres van de sporthal.

Menu